Følgende 1/2 års kontingent takster er gældende for kalender år 2017

Voksne                      650 kr.

Ungdom 15-17 år    550 kr.

Børn                           550 kr.

Passive                       250 kr.

Kontigentet opkræves forud første gang i måneden for den 1. 1/2 år periode efter indmeldelgesdato.