Lige siden stenaldermanden lagde grunden til den danske civilisation, har vi gået på jagt med bue og pil. Omend det for for flere tusinde år siden var med simple og primitive midler, så har mennesket nedlagt dyr som mammutten med bue og pil. Idag foretrækker de fleste at gå på jagt med compoundbuen, dog er der flere der består prøven med de 2 andre buetyper.

For at kunne gå på buejagt i danmark skal man have først have et almindeligt jagttegn, og derefter bestå en buejagtprøve, Inden man kan gå til buejagtprøven skal man have deltaget i et obligatorisk kursus, der blandt andet gennemgår jagtetik.

Du kan læse mere her ved FADB